Чому в південно-західній частині Північної Америки річкова мережа розвинута слабо, а на південному сході вона густа?
  • А – відрізняється тектонічна будова цих регіонів
  • Б – ці частини континенту мають різний рельєф
  • В – в цих регіонах неоднакові кліматичні умови
  • Г – ці території різняться рівнем господарського освоєння

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження