Який тип електростанцій є найперспективнішим джерелом електроенергії для рекреаційних районів як Українських Карпат, так і Криму?
  • А – сонячні
  • Б – вітрові
  • В – гідравлічні
  • Г – припливні

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження