Укажіть правильне твердження щодо адіабатного розширення ідеального газу.
  • А – газ не виконує роботи, його внутрішня енергія збільшується
  • Б – газ не отримує тепла, його внутрішня енергія зменшується
  • В – газ отримує тепло, його внутрішня енергія збільшується
  • Г – газ отримує тепло та виконує роботу

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження