Укажіть рядок зі схемою римування рубаї.
  • А – аабб
  • Б – абба
  • В – ааба
  • Г – абаб
  • Д – аааб

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження