Концентрація промислового виробництва в металургійній, вугільній і залізорудній галузях Наддніпрянської України наприкінці XIX — на початку XX ст. сприяла
  • А – початку промислового перевороту.
  • Б – утворенню монополістичних об'єднань.
  • В – подоланню залежності від іноземного капіталу.
  • Г – націоналізації великих підприємств.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження