Позначте хімічну формулу целюлози:
  • А – NH2–CH3
  • Б – С12Н22О11
  • В – (С6Н10О5)n
  • Г – С6Н12О6

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження