Які галузі паливної промисловості розвинені у Волинській області?
  • А – буровугільна і сланцева
  • Б – кам’яновугільна і торфова
  • В – нафтова і газова
  • Г – кам’яновугільна і буровугільна

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження