Чому в багатьох країнах райони хімічної промисловості та металургії територіально збігаються з районами видобування кам'яного вугілля?
  • А – це матеріаломісткі та екологічно небезпечні галузі
  • Б – у цих галузях вугілля використовується як сировина або паливо
  • В – на основі цих галузей формується профіль технопарків і технополісів
  • Г – підприємства цих галузей орієнтуються на споживачів своєї продукції

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження