Чому дорівнює робота виходу для металу, якщо під час падіння на його поверхню фотонів з енергією 6.4*10-19Дж, енергія фотоелектронів дорівнює 2,5еВ?
  • А – 1,5еВ
  • Б – 2,5еВ
  • В – 1,6*10-19Дж
  • Г – 3,2*10-19Дж

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження