Два резистори — R1=30 Ом і R2 = 90 Ом — з'єднали паралельно й підключили до джерела струму. Яка частина від загального струму тече в резисторі R1?
  • А – 1/4
  • Б – 1/3
  • В – 3/4
  • Г – 5/6

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження