У вертикальному циліндрі під поршнем міститься 160 г неону. Неон підігрівають — і його об'єм збільшується від 200 до 300 дм3. Яку кількість теплоти було передано газу? Початкова температура неону становила 300 К.
  • А – 5кДж
  • Б – 10кДж
  • В – 15кДж
  • Г – 25кДж

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження