Образи пантери, вовчиці, лева в пісні першій «Божественної комедії» Данте є
  • А – алегорією.
  • Б – антитезою.
  • В – іронією.
  • Г – сарказмом.
  • Д – постійними епітетами.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження