Розпочати тест

 

ЗНО з біології:

характеристика (специфікація) тесту 2019 року

Тест ЗНО з біології 2019 року складається із 60-ти завдань, чотирьох видів:

50 завдань з вибором однієї правильної відповіді, завдання №1 - №50 - до кожного тестового завдання надано чотири варіантів відповіді, з яких лише один є правильним. Завдання вважається виконаним, якщо учасник вибрав правильну відповідь. Оцінювання 0 або 1 тестовий бал.

4 завдання на встановлення відповідності (логічні пари), завдання №51 - №54 - до кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами і буквами. Щоб правильно виконати завдання, необхідно встановити відповідність між цифрами та буквами (утворити логічні пари). Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт правильно визначив логічні пари. Оцінювання 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали. 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару).

2 завдання на встановлення послідовності, завдання №55 - №56 - до кожного завдання подано інформацію, позначену буквами. розташуйте події в правильній послідовності. Поставте позначки в таблиці відповідей до завдань на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Цифрі 1 має відповідати вибрана Вами перша подія, цифрі 2 — друга, цифрі 3 — третя, цифрі 4 — четверта. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт правильно визначив послідовність подій. Оцінювання 0, 1, 2 чи 3 тестових бали. 3 бал за правильно встановлену послідовність всіх подій. 2 бали якщо правильно всановлено першу і останю події. 1-н бал якщо правильно встановлено першу або останю подію.

4 завдання з вибором однієї відповіді з кожного із троьх блоків, завдання №57 - №60 - абітурієнту необхідно визначити правиьну відповідь у кожному блоці і позначити їх. За правельне виконання завдання буде нараховуватись 3 тестові бали, по одному за кожну правильну відповідь.

За всі правильно виконані тести учасник ЗНО з біології може набрати 84 тестові бали.

На виконання тесту абітурієнтам буде відведено 120 хвилин.

Під час тестування забороняється використання будь-яких стороніх матеріалів (навіть калькуляторів), окрім наданих в тестових зошитах.